Expozice Muzea včelařství v Kolči


Pomozte vytvořit expozici Muzea včelařství v Kolči


Vážení přátelé, včelaři, dovoluji si Vás požádat o spolupráci při soustředění předmětů do expozice Muzea včelařství na zámku v Kolči, který je restaurován Nadačním fondem Koleč s podporou grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. ZO ČSV Kladno je zapojená do projektu, jako partner zaštiťující odbornou část projektu. Přes všechno úsilí není v silách členské základny, ani v rámci Okresního výboru Kladno, soustředit dostatek materiálů a exponátů pro tvorbu kompletní expozice včelařství. S ohledem na historický význam Kolče, jako sídla prvorepublikové firmy Švarc, zaměřené na výrobu včelařských potřeb a úlů ,,Budečáků" jsme se rozhodli oslovit všechny včelaře na území České republiky s žádostí o pomoc. Máme zájem o veškeré včelařské potřeby starší 50 let, zejména medomety výroby Švarců, kuřačky (včelařské dýmáky) kovové i keramické, zachovalé úly Budečáky a úly výroby firmy Švarc, různé kleště, včelařské nástroje, historické nádoby na med do domácností a včelařskou literaturu. Předměty lze nově vznikajícímu muzeu darovat či zapůjčit (proti smlouvě). Drobné věci prosím zasílejte nejlépe do 31.5.2016 na adresu: Nadační fond Koleč, Koleč č.p. 103, PSČ 273 29 s údajem o odesílateli, předpokládaném stáří exponátu i jeho osobní historii, případně informaci, zda si nepřejete uveřejnění jména u exponátu. Velké předměty prosím avizujte telefonicky, uvítáme zaslání fotografií emailem, případně poštou na uvedenou zasílací adresu a jejich přepravu domluvíme telefonicky. Věříme, že naleznete ve svých depozitářích předměty, které nejlépe vyniknou právě v muzeu a poslouží jako významná vzpomínka na Vaše předky i jako pocta českému včelařství a jeho vývoji. Muzeum včelařství na zámku v Kolči bude otevřeno 1.8.2016 a jistě se stane dalším zajímavým zastavením při návštěvě regionu Kladenska. Další informace: Magdalena Jakubíčková, Nadační fond Koleč, tel.: 603 881 787, www.zamekkolec.cz Předem Vám děkuji za Vaší ochotu. Za ZO ČSV Kladno Dana Belušová, jednatelka, e-mail: info@vcelarikladno.cz


Soutěž pro žáky základních škol ve Středočeském kraji


Nadační fond Koleč a Zámek Koleč, o.p.s., vyhlašují soutěž o návrh grafického loga nově zřizovaného muzea včelařství, které bude sídlit v rekonstruovaných prostorách zámku v Kolči. Dne 1. 8. 2016 bude v nově rekonstruovaných prostorách zámku v Kolči, okr. Kladno (Středočeský kraj) otevřeno muzeum včelařství. Cílem soutěže je vytvořit logo muzea včelařství, které bude použito na prezenčních materiálech muzea a např. také na vlajce muzea, znaku muzea a turistické vizitce muzea. Podmínky pro vzhled loga Logo muzea by mělo vycházet z oblasti včelařství (včela, úl, med atp.) a současně vystihovat skutečnost, že je umístěno na zámku v Kolči. Návrh nesmí obsahovat žádné znaky ani obrázky chráněné ochrannou známkou. Takovéto návrhy budou ze soutěže vyloučeny. Soutěže o návrh loga muzea včelařství se mohou zúčastnit pouze třídy nebo jednotliví žáci základních škol ve Středočeském kraji. Návrh loga je možné zasílat v obálkách, které budou obsahovat návrh grafického loga a kontaktní údaje autora návrhu na adresu: Nadační fond Koleč, Koleč 103, 273 29 Koleč v termínu do 01. 06. 2016. Vítězný návrh bude vybrán do 15. 06. 2016. Autor vítězného návrhu a spolu s ním všichni spolužáci ze třídy základní školy, ze které bude vybrán autor vítězného návrhu, obdrží každý 1 kg medu od Základní organizace Českého svazu včelařů Koleč a volný vstup pro žáky příslušné základní školy zdarma. O vítězi rozhodne komise složená ze zástupců Nadačního fondu Koleč, Zámku Koleč, o.p.s., Obce Koleč, Českého svazu včelařů Kladno, Základní organizace Českého svazu včelařů Koleč, architektů spolupracujících na rekonstrukci zámku Koleč a Národního památkového ústavu, která bude hodnotit kvalitu provedení návrhu, originalitu, přiměřenost a vhodnost záměru návrhu. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nevybrat žádný návrh či provést úpravy vítězného návrhu loga. Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaše návrhy grafického loga pro nově zřizované Muzeum včelařství v Kolči, okr. Kladno. V Kolči, dne 12. 4. 2016 Nadační fond Koleč a Zámek Koleč, o.p.s.Český svaz včelařů, o. s.,
základní organizace Kladno
Mládežnická 842,
272 01 Kladno

info(zavináč)vcelarikladno.cz

 

Otakar Zdych, předseda ZO

tel.: 724 136 079

vcelarstvi.zdych(zavináč)seznam.cz

 

Dana Belušová, jednatel ZO

tel.: 607 190 631 

info(zavináč)vcelarikladno.cz

 

Jiří Volek, člen výboru ZO

tel.: 737 277 947

jiri.volek(zavináč)centrum.cz

 

Oblíbené odkazy