AktualityPROSÍM POZOR - Květnová členská schůze se koná vyjímečně vzhledem ke státnímu svátku až ve čtvrtek, 2. 5. 2019, opět od 17.00 hod. v restauraci u Friedrichů.


Přes avizovanou změnu provozovatele restaurace u Friedrichů, zůstává tato restaurace místem našich dalších setkání tak, jako doposud.


Kladenští včelaři mají novou techniku na léčení.


Prostřednictvím Okresní organizace ČSV Kladno obdrželi v letošním roce kladenští včelaři od Statutárního města Kladna finanční dotaci na nákup techniky pro podzimní ošetřování včelstev proti varroáze. V září a říjnu proběhlo zakoupení elektrických kompresorů, elektrocentrál a vyvíječů aerosolu. Další částí, která se uskuteční v prosinci budou motorové kompresory, kde bohužel došlo ke zpoždění dodávky. Tímto projektem se podařilo vyřešit více než 50% obnovy používaných kompresorů a vyvíječů, které postupně dosluhují. Je stále těžší starou techniku udržovat funkční, pro nedostatek náhradních dílů.
Máme radost, že se nákup uskutečnil před začátkem podzimního období. Mohli jsme tak techniku okamžitě použít při listopadovém a prosincovém ošetření včelstev. Cílem OO a ZO Kladno je navýšit množství techniky a zvyšovat počty zdravotních důvěrníků. Léčení pak může probíhat v co nejkratším období. To klade vysoké nároky na organizaci procesu léčení. Spolu s dodržením podmínek to však může přinést vyšší účinnost léčení a do budoucna lepší zdravotní stav včelstev.
Ohlasy od důvěrníků i chovatelů jsou pozitivní, což nás motivuje v této iniciativě pokračovat. Vše ovšem bude záviset na novém vedení města a jeho ochotě podporovat včelařské spolky v regionu.
Jiří Volek
Předseda OO ČSV Kladno

Nařízení Krajské veterinární správy SVS pro Středočeský kraj (č.j.: SVS/2018/044557-S, č.j. SVS/2018/044659-S) ochranných pásem z důvodu potvrzení nebezpečné nákazy včel Mor včelího plodu na k.ú. Trpoměchy a Kamenné Žehrovice na okrese Kladno. V souladu s novou vyhláškou č. 18/2018 Sb. se stanovuje ochranné pásmo do vzdálenosti 3 km od ohniska místo dřívějších 5 km, vše samozřejmě s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, jakož i správním obvodům a přítomností stanovišť včel v jednotlivých katastrech.

MVDr. Jakub Škrabal
vedoucí 2. oddělení ochrany zdraví zvířat – odborný rada
Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj
Černoleská 1929, 256 38 Benešov


Český svaz včelařů, z.s., ZO Kladno

Mládežnická 842, 272 01 Kladno

info@vcelarikladno.cz

Oblíbené odkazy