Nařízení Krajské veterinární správy SVS pro Středočeský kraj (č.j.: SVS/2018/044557-S, č.j. SVS/2018/044659-S) ochranných pásem z důvodu potvrzení nebezpečné nákazy včel Mor včelího plodu na k.ú. Trpoměchy a Kamenné Žehrovice na okrese Kladno. V souladu s novou vyhláškou č. 18/2018 Sb. se stanovuje ochranné pásmo do vzdálenosti 3 km od ohniska místo dřívějších 5 km, vše samozřejmě s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, jakož i správním obvodům a přítomností stanovišť včel v jednotlivých katastrech.

MVDr. Jakub Škrabal
vedoucí 2. oddělení ochrany zdraví zvířat – odborný rada
Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj
Černoleská 1929, 256 38 Benešov


Český svaz včelařů, z.s., ZO Kladno

Mládežnická 842, 272 01 Kladno

info@vcelarikladno.cz

Oblíbené odkazy