Informace k vyšetření vzorků v akreditované laboratoři VÚVč, Dol v roce 2015

(v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinance SVS MZe pro rok 2015)
V následujícím textu najdete, jaké nemoci včel se v zimě sledují, kdo je povinen odevzdat vzorky k vyšetření a  co je potřeba přiložit, když se vzorky posílájí do laboratoři VÚVč Dol. K akreditované laboratoři  VÚVč Dol patří také laboratoř v Přerově Žeravicích, která  provádí vyšetření varroázy, nosemózy a akarapidózy.

Měl na varroázu

Vzorky odebírají všichni včelaři. Laboratoř VÚVč Dol provádí stejně jako v minulosti vyšetření měli na varroázu. Cena vyšetření je 25 Kč/vzorek (dva a více vzorků, celý ceník zkoušek je na www.beedol.cz)
Toto vyšetření, které je momentálně hrazeno ze státního rozpočtu, včelaři neplatí, pokud bude k zaslaným vzorkům přiložena žádanka s razítkem KVS a podpisem příslušného inspektora.
Bez takto potvrzené žádanky vzorky vyšetříme rovněž, ale fakturu zašleme k zaplacení včelařům.

Bakteriologické vyšetření měli na mor včelího plodu
Laboratoř VÚVč provádí kultivační vyšetření měli na přítomnost původce moru Paenibacillus larvae za 450 Kč/vzorek. Vzorky se odebírají v následujících případech

Přesun nebo kočování

Podle nového nařízení od roku 2015 je povinnost jednou ročně vyšetřit směsné vzorky měli (maximálně od 25 včelstev ve vzorku)
a) na stanovišti včelstev před přemístěním včel nebo včelstev mimo území obce (Pozor:pro přesun mimo obec stačí mít a případně předložit protokol o vyšetření, přesun mimo kraj vyžaduje jako v minulosti veterinární osvědčení KVS)
b) na zimním stanovišti kočovných včelstev
Vyšetření hradí chovatel.

Vyšetření měli v ochranných pásmech po pěti letech

Toto vyšetření, které je momentálně hrazeno ze státního rozpočtu, včelaři neplatí, pokud bude k zaslaným vzorkům přiložena žádanka s razítkem KVS a podpisem příslušného inspektora. Bez takto potvrzené žádanky vzorky vyšetříme rovněž, ale fakturu zašleme k zaplacení včelařům. Vyšetřuje se směsný vzorek ze stanoviště včelstev (max. 25 včelstev)

Chovatelé matek 

Povinné je vyšetření na mor u včelstev chovatelů matek evidovaných v seznamu chovů vedeném uznaným chovatelským sdružením dle zákona č. 154/2000 Sb..
Toto vyšetření včelaři neplatí, pokud bude k zaslaným vzorkům přiložena žádanka s razítkem KVS a podpisem příslušného inspektora.
Vyšetřuje se směsný vzorek ze stanoviště včelstev (max. 25 včelstev) 1 x ročně.
Vyšetření moru a varroázy z jednoho vzorku měli je možné. Je nezbytné zřetelné označení požadavků na obalech, seznamech a doprovodných dopisech.

Vyšetření v ochranných pásmech kolem ohnisek vyplývající z MVO

Hradí chovatelé a zažádají si o refundaci z MZe. Pro usnadnění nabízíme fakturaci s prodlouženou splatností. Vyšetřuje se směsný vzorek ze stanoviště včelstev maximálně z 10 včelstev.

Včely na nosemózu

Povinné je vyšetření na nosemózu u chovatelů matek evidovaných v seznamu chovů vedeném uznaným chovatelským sdružením dle zákona č. 154/2000 Sb..
Vyšetřuje se 30 mrtvolek z každého včelstva výběrové zakladny chovu (minimálně 40 včelstev).
Toto vyšetření hradí chovatel.

 

zdroj: Český svaz včelařů

 

 

 


Český svaz včelařů, z.s., ZO Kladno

Mládežnická 842, 272 01 Kladno

info@vcelarikladno.cz

Oblíbené odkazy