MEDOVÉ VÁNOCE

Stejně jako v loňském roce můžete rozsáhlou expozici věnovanou včelám, jejich produktům, ale i historii, současnosti a významu včelařství navštívit v areálu nákupního centra Oáza v Kladně. Od středy 14. do neděle 18. prosince, denně a zdarma, od 9 do 19 hodin bude pro návštěvníky připraven zajímavý program rozšířený o videoprojekce tematických filmů poskytnutých spolkem pro rozvoj včelařství Mája, pořadatelem 1. Mezinárodního včelařského festivalu. Unikátní dokumentární, výpravné i propagační filmy pro děti i dospělé můžete shlédnout ve čtvrtek a v sobotu. Odborný komentář k výstavě, poradenství a realizaci osvětových programů pro školní mládež zajistí sami členové ZO Kladno, velkoplošné obrazové panely věnované včelařské problematice z produkce společnosti PSNV zapůjčilo NSEV Kladno v rámci propagace naučné stezky zaměřené na podporu biodiverzity. Přizvaní přednášející přiblíží konkrétní poznatky z oblasti zdraví (MVDr. Miloslav Peroutka, středa 14.12. od 17. hod.) a využití včelích produktů při léčbě našich neduhů (Gabriela Hiklová – Česká apiterapeutická společnost, pátek 16.12. od 17. hod.). Nedílnou součástí jsou tradiční dílničky na výrobu točených svíček a zdobení medových perníčků, prezentace včelařského kroužku a pomůcek pro výuku včelařství, ukázky, ochutnávky a prodej včelích produktů. Mateřské, základní i střední školy, dětské kolektivy a zájmové skupiny si mohou předem zajistit komentovaný program na konkrétní termín a čas u předsedy včelařského spolku, přítele Otakara Zdycha na telefonním čísle 724 136 079. Vzdělávací blok je nabízen zdarma, v základní délce cca 60 minut a bude přizpůsoben věku, znalostem, možnostem i zájmu posluchačů. Pro děti - jednotlivce i celé kolektivy jsme připravili výtvarnou soutěž, letos a téma „ Včelí královna“. Své i skupinové výtvory můžete odevzdávat v době a místě konání výstavy osobně u pořadatelů do soboty, 17.12. do 19.00 hod. Přehlídka, posouzení prací odbornou komisí a vylosování cen proběhne v místě výstavy, v neděli, v 10.00 hod., kdy je možné si cenu i vyzvednout. Vyhlášení vítězů proběhne prostřednictvím internetových stránek www.vcelarikladno.cz a předání cen pak v termínu po telefonické domluvě. Akce Medové Vánoce Kladno je realizována s finanční podporou Statutárního města Kladna. Pomoc a záštitu poskytlo Nákupní centrum Oáza, Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, Spolek Mája a ČSV, z.s. Na zájem široké i odborné veřejnosti a bohatou účast školních kolektivů a to nejen při slavnostním zahájení, ve středu, 14. prosince v 15. hodin, se těší VčelařiKladno.cz

Český svaz včelařů, z.s., ZO Kladno

Mládežnická 842, 272 01 Kladno

info@vcelarikladno.cz

Oblíbené odkazy